شیمی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB شیمی عمومی (با پاسخ تشریحی) 45000
2 ماطراحان شیمی عمومی (با پاسخ تشریحی) 55000
3 ماطراحان شیمی آلی (با پاسخ تشریحی) 39900
4 جامع شیمی آلی و عمومی ناموجود
5 IQB شیمی آلی (با پاسخ تشریحی) 29500
6 میانبر شیمی آلی و عمومی 14500