قارچ شناسی
ردیف عنوان قیمت (تومان)
1 IQB قارچ شناسی (سوالات، پاسخنامه تشریحی و ضمیمه 91 تا 95) 35000
2 جامع قارچ شناسی پزشکی 17000
3 ده سالانه IQB قارچ شناسی دکتری همراه با پاسخ تشریحی 50000
4 میانبر الگوریتم قارچ شناسی 33000