انگل شناسی
ردیف عنوان قیمت (تومان)
1 IQB انگل شناسی (سوالات و پاسخنامه تشریحی) 51000
2 ده سالانه IQB انگل شناسی (دکتری با پاسخنامه تشریحی) 45000
3 ماطراحان انگل شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 39000
4 جامع کرم شناسی پزشکی (ارشد و دکتری) 45000
5 میانبر الگوریتم انگل شناسی 33000
6 جامع تک یاخته شناسی (همراه با سوالات تالیفی و نکات کلیدی) 49900