علوم ورزشی
ردیف عنوان قیمت (تومان)
1 میانبر زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی 49000
2 میانبر حرکت شناسی کاربردی (همراه با سوالات سال های گذشته) 20000
3 ایمونولوژی ورزش ناموجود
4 متابولیسم تغذیه ورزشی کاربردی ناموجود
5 IQB حرکت شناسی 10000
6 IQB زبان علوم ورزشی 15000
7 IQB مدیریت ورزش 10000
8 IQB آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 9000
9 جامع مدیریت ورزشی 15000
10 IQB فیزیولوژی ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی) ناموجود
11 راهنمای کاربردی ریزمغذی ها و مکمل های رایج ورزشکاران 20000