ردیف نام درس نام استاد شروع دوره ساعت برگزاری تعداد ساعت تدریس
۱ MHLE-MSRT
 
دکتر یعقوبی ۱۷ آذر شنبه ۹:۳۰-۱۲:۳۰ ۳۰ 
۲ بیوشیمی دکتر محمدنژاد دی ماه شنبه 16-13 ۶۰
۳ ژنتیک استاد مجرد ۱۷ آذر شنبه ۲۰-۱۶ ۶۰
۴ تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی ۱۸ آذر یکشنبه ۲۰-۱۶ ۶۰
۵ سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم ۱۹ آذر دوشنبه 19:30-16:30 ۶۰
۶ زبان عمومی دکتر حیدرنیا ۲۰ آذر سه شنبه 12:30-9 ۴۰
۷ باکتری شناسی دکتر بلوری ۲۰ آذر سه شنبه ۱۶-۱۳ ۳۰
۸ ایمنی شناسی دکتر خلیلی ۲۰ آذر سه شنبه ۲۰-۱۶ ۴۰
۹ اقتصاد سلامت استاد علیزاده ۲۱ آذر چهارشنبه 16-13 ۸۰
۱۰ هماتولوژی خانم دکتر نامجو ۲۵ مهر چهارشنبه 20-16 ۷۰
۱۱ شیمی آلی وعمومی دکتر اکبری ۲۲ آذر پنجشنبه ۱۶-۱۲:۳۰ ۶۰
۱۲ فیزیولوژی استاد عبدی ۲۲ آذر پنجشنبه 20-16 ۶۰
۱۳ انگل شناسی اعلام می گردد _ _  
۱۴ قارچ شناسی اعلام می گردد _ _  
۱۵ ویروس شناسی اعلام می گردد _ _  
۱۶ مامایی –پرستاری
(کلیه دروس)
اعلام می گردد _ _  
۱۷ استعداد تحصیلی اعلام می گردد _ _  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *