فرصت بافیمانده را از دست ندهید! ترم زمستان آغاز شد …
آخرین فرصت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

 

نام کلاس نام استاد زمان برگزاری محل برگزاری
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30 انقلاب (ظرفیت محدود)
ایمنی شناسی استاد صفدریان سه شنبه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 19:30 -16:30 انقلاب (ظرفیت محدود)
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سلولی: سه شنبه 18-14 یا پنج شنبه 12-8
مولکولی: سه شنبه 13-9 (شروع از اسفند)
انقلاب (ظرفیت محدود)
ژنتيك پایه و پزشکی استاد مجرد جمعه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)
فیزیولوژی استاد شیخعلیشاهی چهارشنبه 20-12:30
(یک هفته در میان)
انقلاب (ظرفیت محدود)
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 18-15 انقلاب (ظرفیت محدود)
زبان دکتر یعقوبی چهارشنبه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)

نام کلاس نام استاد زمان برگزاری محل برگزاری
بیوشیمی دکتر محمدنژاد پنج شنبه 16- 12 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ایمنی شناسی دکتر خلیلی پنج شنبه 20-16 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ایمنی شناسی استاد نصر چهارشنبه 16-12:30 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 12-9 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی یکشنبه 19-16 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم چهارشنبه 18-14 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
خون شناسی خانم دکتر نامجو سه شنبه 16-12:30 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ژنتيك پایه و پزشکی استاد مجرد دوشنبه 19-15 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.