معرفی آزمون :

blog-examprep-10312011


در تمام طول دوران تحصیل راهی بهتر و ارزشمندتر از آزمون ندیده ام. با یک آزمون ساده طبق برنامه ریزی درسی، شاهد افزایش چشمگیر آمار قبولی بوده ایم، لذا شما عزیزان را به انجام این مهم توصیه می کنم. بخصوص کسانی که دارای نقص در برنامه ریزی و اجرای آن بوده اند و آن دسته از عزیزانی که در شهرستانها به سر می برند.
براین اساس تمامی تلاش خود را در ارائه یک برنامه کامل و مجموعه تست های نکته ای و سنجیده شده در کمال دقت ، توسط اساتید گروه خود بکار برده و برای اطمینان از بی نقص بودن اجرای آن ، سرکار خانم مهندس خلیلی ، رتبه یک کارشناسی ارشد با چندین سال تجربه تدریس در کنکور و اجرای آزمون های دوره ای برای داوطلبان کارشناسی ارشد را بعنوان مدیر و مشاور آزمون انتخاب نموده ام.

دکتر احمد خلیلی


طی سنجش به عمل آمده از داوطلبان قبول شده در سال‌ های گذشته ، بيش از 90% آمار قبول شدگان آموزشگاه در آزمون‌ها شرکت داشته و معتقد به لزوم داشتن برنامه‌ ريزی منظم و انجام آزمون‌ های دوره‌ای در طی مسير بوده و اين امر را از موثرترين عوامل موفقيت خود معرفی کرده‌اند.

جدول سر فصل آزمونها بعد از ثبت نام به داوطلبان ارائه میشود


مقاطع نام آزمون مراحل شروع
دکتری وزارت بهداشت 8 مرحله (4 آزمون 25%، 1 مروری (غیرحضوری)، 3 جامع) دی
ارشد وزارت بهداشت 12 مرحله (7 آزمون 12%،2مروری، 3جامع) آبان
ارشد وزارت بهداشت 9 مرحله (4 مرحله، 2 مرور، 3 مرحله جامع) دی
ارشد وزارت علوم 10 مرحله (6 آزمون 17%، 2 مروری، 2 جامع) آبان
کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش 3 مرحله بهمن