معرفی آزمون :

blog-examprep-10312011


در تمام طول دوران تحصیل راهی بهتر و ارزشمندتر از آزمون ندیده ام. با یک آزمون ساده طبق برنامه ریزی درسی، شاهد افزایش چشمگیر آمار قبولی بوده ایم، لذا شما عزیزان را به انجام این مهم توصیه می کنم. بخصوص کسانی که دارای نقص در برنامه ریزی و اجرای آن بوده اند و آن دسته از عزیزانی که در شهرستانها به سر می برند.
براین اساس تمامی تلاش خود را در ارائه یک برنامه کامل و مجموعه تست های نکته ای و سنجیده شده در کمال دقت ، توسط اساتید گروه خود بکار برده و برای اطمینان از بی نقص بودن اجرای آن ، سرکار خانم مهندس خلیلی ، رتبه یک کارشناسی ارشد با چندین سال تجربه تدریس در کنکور و اجرای آزمون های دوره ای برای داوطلبان کارشناسی ارشد را بعنوان مدیر و مشاور آزمون انتخاب نموده ام.

دکتر احمد خلیلی


طی سنجش به عمل آمده از داوطلبان قبول شده در سال‌ های گذشته ، بیش از ۹۰% آمار قبول شدگان آموزشگاه در آزمون‌ها شرکت داشته و معتقد به لزوم داشتن برنامه‌ ریزی منظم و انجام آزمون‌ های دوره‌ای در طی مسیر بوده و این امر را از موثرترین عوامل موفقیت خود معرفی کرده‌اند.

جدول سر فصل آزمونها بعد از ثبت نام به داوطلبان ارائه میشود


مقاطع نام آزمون مراحل شروع آزمون حضوری آزمون آنلاین
دکتری وزارت بهداشت ۸ مرحله
(۴ آزمون طبقه بندی ، ۱ مروری ، ۳ جامع)
مرداد ۴۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
ارشد وزارت بهداشت ۱۲ مرحله
(۷ آزمون طبقع بندی ، ۲ مروری ، ۳ جامع)
آبان ۳۴۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰
ارشد وزارت بهداشت ۷ مرحله
(۴ آزمون ۲۵ درصدی ، ۳ جامع)
بهمن ۲۹۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
ارشد دانشگاه آزاد ۲ مرحله
(۲ آزمون جامع)
اردیبهشت ۱۰۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت ۳ مرحله آذر ۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش ۱۰ مرحله
(۶ آزمون طبقه بندی ، ۲ مروری ، ۲ جامع)
دی ۲۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰