💬تاریخ برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۰ تغییر کرد

🔹سخنگو و مدیرکل سازمان سنجش آموزش کشور: زمان برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال ۱۴۰۰ برای کاهش هر …