آزمون دکترا آزمایشی وزارت بهداشت برگزار شد

در روز 12 بهمن 1397 آزمون آزمایشی دکترا وزارت بهداشت نمایندگی دکتر خلیلی در مشهد برگزار شد….

آزمون اول آزمایشی کارشناسی ارشد برگزار شد

در روز 5 بهمن 1397 اولین آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد نمایندگی دکتر خلیلی در مشهد برگزار شد. ویژگی های آزمون …