آزمون اول آزمایشی کارشناسی ارشد برگزار شد

در روز 5 بهمن 1397 اولین آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد نمایندگی دکتر خلیلی در مشهد برگزار شد. ویژگی های آزمون …