بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی

عنوان رشته:  کارشناسی ارشد آمار زیستی  Master of Biostatistics معرفی رشته:   رشته آمار زیستی شاخه ای از آمار کاربردی است که تمرکز …

مهلت مجدد ثبت نام متقاضیان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰

🔴مهلت مجدد ثبت نام متقاضیان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ از فردا آغاز …