همایش آنلاین مشاوره ای با محوریت پرسش و پاسخ

به تمامی سوالات شما پاسخ خواهیم داد …. تکنیک های تندخوانی نحوه مطالعه تاکنکور بررسی تغییرات کنکور آزمون کتبی و …