برنامه همایش های جمع بندی دروس کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

همایش های جمع بندی دروس زیر ویژه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در نمایندگی خرم اباد برگزار می گردد.

ایمنی:دکتر خلیلی
زبان:دکتر یعقوبی
هماتو:دکتر نامجو
بیوشیمی:دکتر محمدنژاد
شیمی الی و عمومی:دکتراکبری
فیزیولوژی: دکتر قاسمی/ استاد عبدی
باکتری و ویروس: دکتر بلوری
سلولی مولکولی:دکتر اقدم
ژنتیک:استاد مجرد
اقتصاد بهداشت: استاد علیزاده

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.