زمان به نفع شما در حال گذر است ، دیگر نیاز به صرف زمان برای خلاصه نویسی و نکته برداری نخواهید داشت .

اکثر دانشجویان بعد از مطالعه ی منابع برای نکته برداری و خلاصه نویسی دچار سردرگمی می شوند یا به نکارت خلاصه های خود اعتماد ندارند. حتی گاهی حجم خاصه ها بیش از حجم منبع میشود!!!
یا به اشتباه تصور می کنند که نکات و خلاصه هایشان در چارچوب کنکور است یا نکاتی را که گلچین کرده اند ، مهم اند.
توجه کنیم که خلاصه نویسی نکات برای کنکور دارای اصول و قاعده است که اغلب دانشجویان پس از مطالعه قادر به انجام صحیح آن نخواهند بود . به همین منظور تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که استانداردترین منبع نکات را در چارچوب کنکور زیر نظر اساتید مجرب در حوزه کنکور تقدیم شما نماییم.
هدف از تولید نکات داغ فراهم کردن یک منبع برای دوران جمع بندی و مرور است.
شما می توانید بعد از مطالعه ی کامل منابع از نکات داغ جمع بندی استفاده نمایید.
( توجه فرمایید که مطالعه ی یک منبع کامل قبل از نکات داغ ضروری است )

سلولی و مولکولی
بیوشیمی
ایمنی شناسی
تغذیه
خون شناسی
ژنتیک
مجموعه شیمی
شیمی
فیزیولوژی
قارچ شناسی
ویروس شناسی
باکتری شناسی
زیست عمومی
مجموعه زیست شناسی
انگل شناسی
روان شناسی
پرستاری
مامایی
فارماکولوژی و سم شناسی
نانوفناوری
اپیدمیولوژی
بیوفیزیک
زبان
آناتومی
مهندسی کشاورزی
علوم ورزشی
سایر عنوان ها

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.