معرفی رشته ژنتیک پزشکی(ژنتیک انسانی)

رشته ژنتيك انساني شاخه‌اي از علوم – زيستي پزشكي است كه به بررسي ساختار سلولها از نظر كروموزومي و ژني …

معرفی رشته ایمنی شناسی پزشکی(ایمونولوژی) :

علم ايمونولوژي که به عنوان يکي از ارکان اساسي علوم پزشکي همواره و خصوصا” در دو قرن اخير نقش بي …

معرفی رشته هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) :

علم هماتولوژی به مطالعه سلولهای خونی و انعقاد می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای …

معرفی رشته بیوتکنولوژی پزشکی (زیست‌فناوری پزشکی) :

علم بیوتکنولوژی از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت های مداوم مواجه بوده است . رشته …

معرفی رشته میکروب شناسی پزشکی :

معرفی رشته: علم میکروب شناسی پزشکی دانش مطالعه باکتری و شاخه‌ای از دانش میکروبیولوژی است. باکتری شناسی شامل شناسایی، طبقه …

معرفی رشته ویروس شناسی پزشکی :

علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که روی بیماری های ویروسی مطالعه مینماید ودرآزمایشگاه بیمارستانها کاربرد دارد …

معرفی رشته سم شناسی:

کارشناسی ارشد سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology معرفی رشته: سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت …