پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان :

لغت پرستار (NURSE) از كلمه لاتين (NUTRIX) به معناي تغذيه گرفته شده است. پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه …

معرفی رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث :

رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه رشته ای است که طی آن دانشجویان با مبانی علم تغذیه …

معرفی رشته علوم بهداشتی درتغذیه :

رشته كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه شاخه‌اي از علوم پزشكي و آميخته‌اي از علوم زيستي، بهداشتي و تغذيه است …