کارشناسی ارشد اقتصاد بهداست

معرفی رشته: دوره کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت به تحلیل عرصه های تولید، مصرف و سیاستگذاری سلامت می پردازد. به عبارت …

معرفی رشته علوم داروهای پرتوزاMaster of Science Radioactive Drugs

رشته علوم داروهاي پرتوزا در چهل و هشتمين جلسه شواري برنامه ريزي علوم پزشكي در تاريخ 19 خرداد 91 تحت …

معرفی رشته سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology

سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت است. که درباره تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی …

معرفی رشته مامایی :

معرفی رشته: رشته مامایی‌ یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ نقش‌های‌ بسیار گسترده‌ای‌ اعم‌ از نقش‌ مشاوره‌ای‌ آموزشی‌، …