قبولی دانشجویان کنکور دکترا ۹۷ :

🌺💐👏افتخاری دیگر از نمایندگی کاشان دکتر خلیلی👏💐🌺   قبولی دانشجویان کنکور دکترا۹۷ وزارت بهداشت :👇🏻 سرکار خانم مه زاد ارمی …

قبولی دانشجویان کنکور ارشد۹۷ :

🌺💐👏افتخاری دیگر از نمایندگی کاشان دکتر خلیلی👏💐🌺   قبولی دانشجویان کنکور ارشد۹۷ وزارت بهداشت :👇🏻 اقای سعید سیاح آناتومی دانشگاه …

افتتاح مجدد گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی در کاشان با مدیریت جدید

آدرس: کاشان – خیابان 22 بهمن – کوچه بلندیان (احتشامی 17) – جنب دندانسازی رسمی- پلاک 14 ساعت کار شنبه …