آغاز ثبت نام استخدامی دانشگاهها ومراکزپژوهشی وزارت علوم

✴️ آغاز ثبت نام #آزمون_استخدامی_دانشگاه‌ها_و_مراکز_پژوهشی_وزارت_علوم ✳️ ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی پژوهشی و پارک های …