آزمون جامع

با توجه به تعویق تاریخ کنکور ، تاریخ آزمون آزمایشی جامع شماره ۲ و شماره ۳ کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شرح ذیل می باشد:

جامع شماره ۲ : ۲۱ خرداد
جامع شماره ۳: ۱۸ تیر

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.