تاریخ جدید کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال ۹۸

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت                      تاریخ برگزاری آزمون: ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۹۸

 

 

دکتری وزارت بهداشت                                 تاریخ برگزاری آزمون: ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۹۸

 

 

کارشناسی ارشد وزارت علوم                         تاریخ برگزاری آزمون: ۲۳ و ۲۴ خردادماه ۹۸

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.