نشانی: کاشان-خیابان 22 بهمن-کوچه بلندیان (احتشام17) – جنب داندانسازی رسمی – نمایندگی دکتر خلیلی 

شماره تماس:3155467772 – 9215310591

شبکه های اجتماعی: @drkhalilikashan