تاریخ جدید و نهایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

تاریخ جدید و نهایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  سال 1400

آزمون در تاریخ های 1400/4/31 و 1400/5/1 طی نوبت های صبح و عصر روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد.رشته های امتحانی هریک ازنوبت های صبح و عصر به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در برگه راهنما اعلام خواهد شد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.