فرصت مجدد ویرایش اطلاعات و ثبت نام جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

فرصت مجدد جهت ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از تاریخ 1400/1/123 لغایت 1400/1/25 در نظر گرفته شده است.

داوطلبان زیر می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند:

الف- موفق به ثبت نام نشده اند.

ب- هزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام نتوانسته اند ثبت نام نمایند.

ج- افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.