تنها مرکز برگزار کننده کلاس های MHLE در کرج(زبان دکتری وزارت بهداشت)

بنا بر در خواست های مکرر دانشجویان محترم  که داوطلب کنکور دکتری وزارت بهداشت هستند،تصمیم گرفتیم کلاس زبان MHLE (زبان …