ساعت کاری در ماه رمضان

ساعت کاری و حضور پرسنل در آموزشگاه دکتر خلیلی کرج  در ماه رمضان 14 الی 19 می باشد.لطفاً برای مشاوره حضوری از قبل وقت بگیرید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.