اطلاعیه ی مهم برای داوطلبان آزمون هشت مرحله ای

داوطلبان گرامی آزمون هشت مرحله ای طبق هماهنگی های انجام شده با خانم مهندس خلیلی مدیر دپارتمان آزمون های آزمایشی دکتر خلیلی :

در سه آزمون جامع ،جامعه آماری شما و داوطلبان آزمون دوازده مرحله ای یکی خواهد شد.

 این امکان برای شما بوجود خواهد آمد که خودتان را در جامعه ی آماری بزرگتری محک بزنید.وبا کل دانشجویانی که در سراسر کشور در رشته شما در گروه آموزشی دکتر خلیلی امتحان می دهند رقابت کنید.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.