بازپخش رایگان 4 کارگاه رایگان بیوانفورماتیک، آنالیز کاربردی، متاآنالیز، روش ریسرچ

بازپخش رایگان 4 کارگاه رایگان بیوانفورماتیک، آنالیز کاربردی، متاآنالیز، روش ریسرچ

مشاهده پارت اول بازپخش کارگاه بیوانفورماتیک دکتر صفر پور (پنجشنبه ساعت ۱۶-۲۰)
مشاهده پارت دوم بازپخش کارگاه بیوانفورماتیک دکتر صفر پور (پنجشنبه ساعت ۱۶-۲۰)

مشاهده بازپخش آنالیز کاربردی دکتر شعله (جمعه ساعت ۱۰ تا ۱۲)

مشاهده پارت اول بازپخش سیستماتیک ریویو و متا آنالیز دکتر شعله (جمعه ساعت ۱۲ تا ۱۴)
مشاهده پارت دوم بازپخش سیستماتیک ریویو و متا آنالیز دکتر شعله (جمعه ساعت ۱۲ تا ۱۴)

مشاهده پارت اول بازپخش روش ریسرچ و نگارش تخصص مقاله خانم دکتر میدانی (جمعه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷)
مشاهده پارت دوم بازپخش روش ریسرچ و نگارش تخصص مقاله خانم دکتر میدانی (جمعه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷)
مشاهده پارت سوم بازپخش روش ریسرچ و نگارش تخصص مقاله خانم دکتر میدانی (جمعه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷)

 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09338915168-09177911662-07154225800

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.