دو جلسه اول کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز را آنلاین و رایگان تماشا کنید!

 

ثبت‌نام کلاس‌های آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز آغاز شد

 حضور آزمایشی و رایگان در دو جلسه اول مجاز است.

لیست کلاسها و مشاهده‌ی دو جلسه‌اول به صورت رایگان:

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با شماره 09177911662 تماس حاصل نمایید.
درس استاد روز و ساعت برگزاری شروع دوره مشاهده بازپخش
جلسه اول و دوم
کلاس آنلاین هماتولوژی خانم دکتر نامجو جمعه 20-16 30 مهر مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت سوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
دریافت جزوه
کلاس آنلاین آناتومی
(لیسانی به پزشکی)
استاد کاظمی پنجشنبه 12-8 6 آبان مشاهده جلسه اول کلاس آناتومی
پرستاری مادران و نوزادان خانم دکتر رجایی پنجشنبه 20-16 6 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری مادران و نوزادان
دریافت جزوه (فصل 1)
دریافت جزوه (فصل 2)
ژنتیک پایه و پزشکی
(لیسانس به پزشکی)
خانم دکتر بهروز اقدم شنبه 12:30-9 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت جزوه (1)
دریافت جزوه (2)
زبان انگلیسی دکتر یعقوبی شنبه 15-12 8 آبان
ایمنی شناسی استاد صفدریان شنبه 20-16 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
شیمی آلی و عمومی دکتر جعفر اکبری شنبه 20-16 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت دوم)
دریافت جزوه
 مشاهده جلسه دوم کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت دوم)
تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی پنجشنبه 20-16 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس تغذیه
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس تغذیه
بهداشت جامعه دکتر بگجانی شنبه 21-18:30 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بهداشت جامعه
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس بهداشت جامعه
فیزیولوژی
(لیسانس به پزشکی)
دکتر عبدی یکشنبه 20-16 9 آبان
ژنتیک پایه و پزشکی خانم دکتر بهروز اقدم یکشنبه 20-16 9 آبان
مشاهده جلسه دوم کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت جزوه
ایمنی شناسی استاد نصر یکشنبه 20-16 9 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
قارچ شناسی دکتر فلاح دوشنبه 20-16 10 آبان مشاهده جلسه اول کلاس قارچ شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
بیوشیمی دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16 10 آبان  مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه 
مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
دریافت تخته
پرستاری کودکان دکتر بگجانی دوشنبه 21-18:30 10 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری کودکان
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری کودکان
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی سه شنبه 19-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت دوم)
ایمنی شناسی
(لیسانس به پزشکی)
دکتر خلیلی سه شنبه 20-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه
بیوشیمی دکتر رضویان سه شنبه 21-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 19-16 12 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه (پارت اول)
دریافت جزوه (پارت دوم)
دریافت تخته
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
فیزیولوژی دکتر عبدی پنجشنبه 16-12:30 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس فیزیولوژی
دریافت جزوه
زبان استاد خدادادی پنجشنبه 20-16 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس زبان  (پارت دوم)
دریافت تخته
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 20-17 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس باکتری شناسی
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
زبان استاد خدادادی جمعه 16-12:30 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس زبان (پارت دوم)
دریافت تخته
انگل شناسی دکتر بهروان جمعه 12-9 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه
پرستاری داخلی و جراحی دکتر شریعت جمعه 12-8 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری داخلی و جراحی
مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پارت 1)
مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پارت 2)
سلولی و ملکولی خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
زبان دکتر یعقوبی شنبه 15-12 15 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح دوشنبه 20-16 17 آبان مشاهده جلسه اول کلاس قارچ شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30 20 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
زبان استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30 21 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.