تاریخ برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد و دکتری ترم پاییز و کارشناسی به پزشکی (سال تجصیلی 1401_1400 )

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:07154225800-09177911662

تاریخ برگــزاری کلاس های کارشـــناسی ارشـــــــــد و دکتــــــــــری ترم پاییـــــــــز و کارشـــــــــناسی به پزشــــــکی (سال تحصیلی 1401_1400)
به روز رسانی 5 آبان  
1400
نام درس نام مدرس روز و ساعت هفته  اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم
خون شناسی و بانک خون  ارشد و دکتری پاییز خانم دکتر نامجو جمعه  16 الی 20 30 مهر(اسکای روم) 7 آبان(اسکای روم) 14 آبان ( ورود به وب پلاس) _
آناتومی (لیسانس به پزشکی) استاد کاظمی پنجشنبه 8 الی 12 6 آبان (اسکای روم) 13آبان(اسکای روم) 20 آبان( ورود به وب پلاس) _
پرستاری مادران و نوزادان ارشد پاییز خانم دکتر رجایی پنجشنبه 16 الی 20 6 آبان (اسکای روم) 13آبان(اسکای روم) 20 آبان( ورود به وب پلاس) _
ژنتيك پایه و پزشکی (لیسانس به پزشکی) خانم دکتر بهروزاقدم شنبه 9 الی 12:30 8 آبان(اسکای روم) 15آبان(اسکای روم) 22 آبان( ورود به وب پلاس) _
زبان انگلیسی ارشد پاییز دکتر یعقوبی شنبه 12 الی 15 8 آبان(اسکای روم) 15 آبان(اسکای روم) 22 آبان (کنسل) 29 آبان( ورود به وب پلاس)
ایمنی شناسی ارشد پاییز استاد صفدریان شنبه 16 الی 20 8  آبان(اسکای روم) 15 آبان(اسکای روم) 22 آبان( ورود به وب پلاس) _
شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر جعفر اکبری شنبه 16 الی 20 8 آبان(اسکای روم) 15 آبان(اسکای روم) 22 آبان( ورود به وب پلاس) _
بهداشت جامعه ارشد پاییز دکتر بگجانی شنبه 18:30 الی 21 8 آبان (اسکای روم) 15 آبان (ورود به وب پلاس) _ _
فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) دکتر عبدی یکشنبه 16 الی 20 9 آبان(اسکای روم) 16 آبان (اسکای روم) 23 آبان( ورود به وب پلاس) _
ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز خانم دکتر بهروزاقدم یکشنبه 16 الی 20 9 آبان(اسکای روم) 16 آبان(اسکای روم) 23 آبان( ورود به وب پلاس) _
ایمنی شناسی ارشد پاییز استاد نصر یکشنبه 16 الی 20 9 آبان(اسکای روم) 16 آبان(اسکای روم) 23 آبان( ورود به وب پلاس) _
قارچ شناسی ارشد پاییز (یک هفته در میان) دکتر فلاح دوشنبه 16 الی 20 10 آبان(اسکای روم) 24 آبان(اسکای روم) 8 آذر( ورود به وب پلاس) _
بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد دوشنبه 16 الی 20 10 آبان(اسکای روم) 17آبان(اسکای روم) 24 آبان( ورود به وب پلاس) _
پرستاری کودکان ارشد پاییز دکتر بگجانی دوشنبه 18:30 الی 21 10آبان (اسکای روم) 17 آبان (ورود به وب پلاس) _ _
ویروس شناسی  ارشد و دکتری پاییز خانم دکتر یزدانی سه شنبه 16 الی 19 18 آبان(اسکای روم) 25 آبان(اسکای روم) 2 آذر( ورود به وب پلاس) _
ایمنی شناسی(لیسانس به پزشکی) دکتر خلیلی سه شنبه 16 الی 20 11آبان(اسکای روم) 18 آبان(اسکای روم) 25 آبان( ورود به وب پلاس) _
بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21 11 آبان(اسکای روم) 18 آبان(اسکای روم) 25 آبان( ورود به وب پلاس) _
ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی چهارشنبه 16 الی 20 12 آبان(اسکای روم) 19 آبان(اسکای روم) 26 آبان( ورود به وب پلاس) _
ایمنی شناسی ارشد پاییز استاد زارع زاده پنجشنبه 8 الی 12 13 آبان(اسکای روم) 20آبان(اسکای روم) 27 آبان( ورود به وب پلاس) _
فیزیولوژی  ارشد و دکتری پاییز دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16 13 آبان(اسکای روم) 20آبان(اسکای روم) 27 آبان (کنسل) 4 آذر( ورود به وب پلاس)
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری پاییز خانم دکتر بهروزاقدم پنجشنبه 12:30 الی 16 13 آبان(اسکای روم) 20 آبان(اسکای روم) 27 آبان( ورود به وب پلاس) _
ژنتیک پایه وپزشکی ارشد پاییز دکتر آرین اکبری پنجشنبه 16 الی 20 13 آبان(اسکای روم) 20 آبان(اسکای روم) 27 آبان( ورود به وب پلاس) _
استعداد تحصیلی  دوره دوم ارشد پاییز استاد مدنی/ استاد احمدیان پنجشنبه  16 الی 20 13 آبان(اسکای روم) 20 آبان(اسکای روم) 27 آبان( ورود به وب پلاس) _
زبان انگلیسی ارشد پاییز استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 20 13 آبان(اسکای روم) 20آبان(اسکای روم) 27 آبان (کنسل) 4 آذر( ورود به وب پلاس)
تغذیه و رژیم درمانی ارشد و دکتری پاییز استاد جلالی پنجشنبه  16 الی 20 13 آبان(اسکای روم) 20آبان(اسکای روم) 27 آبان (کنسل) 4 آذر( ورود به وب پلاس)
باکتری شناسی  ارشد و دکتری پاییز دکتر بلوری پنجشنبه 17 الی 20 13 آبان(اسکای روم) 20آبان(اسکای روم) 27 آبان (کنسل) 4 آذر( ورود به وب پلاس)
پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز دکتر شریعت  جمعه 8 الی 12
یکشنبه 16 الی 20
14 آبان(اسکای روم) 16آبان(کنسل) 21 آبان (اسکای روم) 23 آبان( ورود به وب پلاس)
بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد جمعه  8 الی 12 14 آبان(اسکای روم) 21آبان(اسکای روم) 28 آبان( ورود به وب پلاس) _
انگل شناسی ارشد و دکتری پاییز(یک هفته در میان) دکتر بهروان جمعه  9 الی 12  14آبان (اسکای روم) 28آبان(اسکای روم) 12 آذر( ورود به وب پلاس) _
زبان انگلیسی ارشد پاییز استاد خدادادی جمعه 12:30 الی 16 14آبان(اسکای روم) 21آبان (اسکای روم) 28 آبان (کنسل) 5 آذر( ورود به وب پلاس)
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری پاییز خانم دکتر بهروزاقدم جمعه 12:30 الی 16 14 آبان(اسکای روم) 21 آبان(اسکای روم) 28 آبان( ورود به وب پلاس) _
قارچ شناسی دکتری (یک هفته در میان) خانم دکتر فلاح دوشنبه  16 الی 20 17 آبان (اسکای روم) 1 آذر(اسکای روم) 15 آذر( ورود به وب پلاس) _
ویروس شناسی  ارشد و دکتری پاییز خانم دکتر یزدانی سه شنبه 16 الی 19 18آبان(اسکای روم) 25 آبان(اسکای روم) 2 آذر( ورود به وب پلاس) _
زبان انگلیسی ارشد و دکتری پاییز استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16  20آبان ( اسکای روم) 27 آبان(اسکای روم) 4 آذر( ورود به وب پلاس) _
زبان انگلیسی ارشد و دکتری پاییز استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 21 آبان(اسکای روم) 28 آبان(اسکای روم) 5 آذر ( ورود به وب پلاس) 5 آذر ( ورود به وب پلاس)
نانوفناوری پزشکی دکتری دکترسردارآبادی جمعه 15:30 الی 18:30 21 آبان (اسکای روم) 28آبان (اسکای روم) 5 آذر (وب پلاس)
نانوفناوری پزشکی ( ویژه دکتری) دکترسردارآبادی جمعه 18:30 الی 20 21 آبان (اسکای روم) 28آبان (اسکای روم) 5 آذر (وب پلاس) _
زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی شنبه 16 الی 20 22آبان(اسکای روم) 29 آبان (اسکای روم) 6 آذر( ورود به وب پلاس) _
زبان  انگلیسی  دکتری دکتر یعقوبی یکشنبه 13 الی 16 23آبان(اسکای روم) 30 آبان(اسکای روم) 7 آذر( ورود به وب پلاس) _
ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی یکشنبه 16 الی 20 23آبان(اسکای روم) 30 آبان (اسکای روم) 7 آذر( ورود به وب پلاس) _
جنین شناسی ارشد پاییز استاد کاظمی دوشنبه 16 الی 20 24 آبان(اسکای روم) 1 آذر (اسکای روم) 8 آذر( ورود به وب پلاس) _
بیوشیمی (لیسانس به پزشکی) دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20 26 آبان(اسکای روم) 3 آذر (اسکای روم) 10 آذر( ورود به وب پلاس) _
بیوشیمی عمومی دکتری
بیوشیمی عمومی و تخصصی دکتری
دکتر محمدنژاد پنجشنبه 8 الی 12 27 آبان(اسکای روم) 4 آذر (اسکای روم) 11 آذر( ورود به وب پلاس) _
تغذیه و رژیم درمانی ( دکتری) دکتر ملکی جمعه 8 الی 12 28 آبان  (اسکای روم) 5 آذر (اسکای روم) 12 آذر( ورود به وب پلاس) _
آناتومی تشریح ارشد پاییز استاد کاظمی جمعه 16 الی 20 28 آبان (اسکای روم) 5 آذر(اسکای روم) 12 آذر( ورود به وب پلاس) _
باکتری شناسی/ویروس شناسی
انگل شناسی/ قارچ شناسی(لیسانس به پزشکی)
دکتر بلوری دوشنبه 17 الی 20 1 آذر (اسکای روم) 8آذر(اسکای روم) 15 آذر( ورود به وب پلاس) _
روان پرستاری ارشد پاییز استاد فریدونی چهارشنبه 16 الی 20 3 آذر (اسکای روم) 10 آذر(اسکای روم) 17 آذر ( ورود به وب پلاس) _
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکتری
(یک هفته در میان)
خانم دکتر بهروزاقدم جمعه 9 الی 12 5 آذر(اسکای روم) 12 آذر(کنسل) 19 آذر ( ورود به وب پلاس) 26 آذر (کنسل)
نانوفناوری پزشکی دکتری دکترسردارآبادی پنجشنبه 8 الی 13 اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود _
نانو تکنولوژی ارشد پاییز دکتر سردارآبادی پنجشنبه 18 الی20 اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود _
بیوشیمی تخصصی دکتری دکتر محمدنژاد اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود _
بافت شناسی ارشد پاییز گروه اساتید اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود _
فیزیک پزشکی (لیسانس به پزشکی ) گروه اساتید اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود اعلام میشود _

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.