تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400

 

تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400

پاسخنامه تشریحی کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 را به صورت وب‌کنفرانس به صورت رایگان دریافت کنید.
در هرکجا که هستید، آنلاین و رایگان

لینک استاد نام درس
ویدئو 1 yun.ir/22isl دکتر محمدنژاد بیوشیمی
ویدئو 2 yun.ir/e32qg
ویدئو yun.ir/09tsz2 استاد جلالی تغذیه
صوتی yun.ir/3isvq1 استاد حیدرنیا زبان
ویدئو yun.ir/v5flzf دکتر اقدم سلولی و مولکولی
پارت 1 yun.ir/mffom8 استاد صفدریان ایمنی شناسی
پارت 2 yun.ir/ls7add استاد صفدریان ایمنی شناسی
ویدئو yun.ir/7km8f دکتر نامجو خون شناسی
تخته yun.ir/3pa1s9 دکتر نامجو خون شناسی
ویدئو yun.ir/jkjekb دکتر خلیلی ایمنی شناسی
ویدئو yun.ir/n0bm3c دکتر اقدم ژنتیک

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.