دو جلسه اول کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد ترم تابستان را رایگان تماشا کنید!

حضور آزمایشی و رایگان در دو جلسه اول مجاز است.

لیست کلاسها و لینک ورود جهت مشاهده ی دو جلسه اول به صورت رایگان:

  • اگر شما در تاریخ مشخص شده، وارد لینک مشاهده آنلاین شوید، به صورت آنلاین در کلاس حاضر خواهید شد.
  • در غیر این صورت میتوانید بازپخش کلاس را مشاهده نمایید.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09177911662-54225800

درس استاد روز و ساعت برگزاری شروع دوره لینک ورود به جلسه
آنلاین
مشاهده بازپخش
جلسه اول
مشاهده بازپخش
جلسه دوم
بیوشیمی دکتر رضویان یکشنبه‌ها
ساعت 21-16
۱۰ مردادماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری دوشنبه‌ها
ساعت 20-16
21 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
ایمنی‌شناسی استاد صفدریان دوشنبه‌ها
ساعت 20-16
21 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
بازپخش پارت 3
بازپخش پارت 4
سلولی و مولکولی
(ارشد و دکتری)
خانم دکتر بهروز اقدم سه‌شنبه‌ها
ساعت 12-8
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
ایمنی‌شناسی استاد نصر سه‌شنبه‌ها
ساعت 16-12:30
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
دریافت جزوه
دریافت تخته
ژنتیک پایه و پزشکی خانم دکتر بهروز اقدم سه‌شنبه‌ها
ساعت 16-12:30
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه‌شنبه‌ها
ساعت 20-16
22 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
ایمنی‌شناسی دکتر خلیلی چهاشنبه‌ها
ساعت 16-12:30
23 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
دریافت جزوه
دریافت تخته
خون‌شناسی و بانک خون
(ارشد و دکتری)
خانم دکتر نامجو چهارشنبه‌ها
ساعت 20-16
23 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
سلولی و مولکولی
(ارشد و دکتری)
دکتر بهروز اقدم پنجشنبه‌ها
ساعت 12-8
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
فیزیولوژی دکتر عبدی پنجشنبه‌ها
ساعت 12-8
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
زبان انگلیسی استاد خدادادی پنجشنبه‌ها
ساعت 16-12:30
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
باکتری‌شناسی
(ارشد و دکتری)
دکتر بلوری پنجشنبه‌ها
ساعت 16-13
24 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش جلسه اول و دوم
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه‌ها
ساعت 20-16
24 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
زبان انگلیسی استاد خدادادی جمعه‌ها
ساعت 12-8:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه‌ها
ساعت 16-12:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا جمعه‌ها
16-12:30
25 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
ایمنی‌شناسی استاد زارع‌زاده جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
ژنتیک پایه و پزشکی دکتر آرین اکبری جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2
دریافت جزوه
تغذیه استاد جلالی جمعه‌ها
ساعت 20-16
25 تیرماه لینک ورود به جلسه مشاهده بازپخش
دریافت جزوه
بازپخش پارت 1
بازپخش پارت 2

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.