همه چیز در مورد دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی!

همه چیز در مورد دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی!

آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی برای افرادی برگزار می‌شود که فارغ التحصیل دکتری تخصصی رشته‌های زیرمجموعه علوم آزمایشگاهی هستند و قصد دارند سطح عملی و کاری خود را ارتقا دهند.
این دوره بین 18 تا 36 ماه می باشد و افراد پس از گذراندن دوره مذکور، انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره بتوانند اقدامات و خدمات متناسب با توانمندي خود را در فعاليت هاي زير ارايه نمايند:

  • تأسيس آزمايشگاه هاي تشخيص طبي عمومي با حفظ استانداردهاي داخلي و بين المللي
  • جمع آوري و نگهداري داده ها و اطلاعات آزمايشگاهي مراجعين
  • انجام كليه آزمايشات تشخيص طبي با دقت ، صحت و رعايت شرايط اختصاصي هر آزمايش
  • مسئوليت علمي و فني كليه بخش هاي مختلف آزمايشگاه تشخيص طبي
  • تشخيص آزمايشگاهي صحيح و ارائه مشاوره هدفمند به همكاران پزشك مسئول بيمار و ارائه پيشنهادهاي علمي و مناسب تشخيصي به آنان
  • وانمندي هاي حرفه‌اي خاص از قبيل كنترل كيفي، مديريت نيروي انساني و منابع مالي

پذیرش این آزمون از طریق آزمون کتبی با سهم 67درصد و آزمون مصاحبه سهم 33درصد انجام خواهد شد.
تعداد سوالات این آزمون 150 سوال است.
آزمون مصاحبه مبنی بر سوابق حرفه‌ای و علمی داوطلبان انجام خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین گروه تماس بگیرید:
09338915168

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.