سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است

سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس ترم پاییز سال 99 برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است
جهت مشاهده، روی جلسه‌ی مورد نظر کلیک نمایید.
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(ارشد ترم پاییز کد چهارشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(دکتری کد یکشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(دکتری کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد
(ارشد ترم پاییز کد دوشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد
​(دکتری کد پنجشنبه)
مشاهده ی جلسه اول
دانلود تخته جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس ایمنی شناسی با تدریس استاد نصر
(ترم پاییز کد یکشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
دانلود تخته (قسمت اول)
دانلود تخته (قسمت دوم)
درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم
(ارشد ترک پاییز کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم
(ارشد و دکتری کد جمعه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس ایمنی شناسی استاد زارع زاده
(ترم پاییز کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
درس تکنیک‌های مهندسی ژنتیک خانم دکتر بهروزاقدم
(دکتری کد پنجشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
دانلود تخته جلسه اول
درس فیزیولوژی آقای دکتر عبدی
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)
مشاهده ی جلسه اول مشاهده ی جلسه دوم
درس بیوشیمی آقای دکتر رضویان
(ارشد ترم پاییز کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
درس تغذیه استاد جلالی
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه دوم
درس باکتری شناسی آقای دکتر بلوری
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)
مشاهده ی جلسه اول
درس شیمی آلی و عمومی آقای دکتر اکبری مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
درس ژنتیک آقای دکتر اکبری
(ارشد ترم پاییز کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه دوم
درس زبان انگلیسی استاد حیدرنیا
(ارشد ترم پاییز کد جمعه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
درس زبان انگلیسی دکتر یعقوبی
(ارشد ترم پاییز کد شنبه)
مشاهده ی جلسه اول مشاهده ی جلسه دوم
درس زبان انگلیسی استاد خدادادی
(ارشد ترم پاییز کد جمعه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس زبان انگلیسی استاد خدادادی
(ارشد ترم پاییز کد دوشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
درس استعداد تحصیلی استاد مدنی و استاد احمدیان
(دکتری)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
071-54225800
09177911662

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.