لیست اسامی قبول شده آزمون دکتری 00-99 گروه آموزشی دکترخلیلی:

ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی اول رتبه 1 آقای آرمین پورحسینی فارماکولوژی 1 2 خانم فرزانه فخاریان میکروبیولوژی …

همایشهای آنلاین جمع بندی دروس دکتری وزارت بهداشت 1400

نام درس استاد روز برگزاری تاریخ برگزاری جزوه انگل شناسی دکتر بهروان چهارشنبه 13 الی 18 19 خرداد PDF ایمنی …