دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه آزاد امسال چقدر وام می‌گیرند؟

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به مبلغ وام دانشجویی این دانشگاه گفت: حداکثر مبلغ وام دانشجویی که برای دانشجویان مقطع …