برنامه کلاس های نکته و تست آنلاین کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400- 1399

نام کلاس نام استاد زمان جزوه توضیحات
بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد سه شنبه 15 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین /  تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد یکشنبه 15 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15 و 22 و 29 فروردین
بیوشیمی تابستان دکتر رضویان یکشنبه 15 الی 22 000/70 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15 و 22 و 29 فروردین
ایمنی شناسی تابستان و پاییز دکتر خلیلی یکشنبه 9 الی 15 PDF 4 جلسه آنلاین /  تاریخ های 24 اسفند ، 15 و 22 و 29 فروردین
ایمنی شناسی پاییز استاد نصری یکشنبه 10 الی 16 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  15و 22 و 29 فروردین
ایمنی شناسی تابستان استاد نصری چهارشنبه 10 الی 16 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های18  و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
ایمنی شناسی تابستان  و پاییز استاد صفدریان پنجشنبه 8 الی 12 PDF
کتاب نکته و پرسش ایمنی
کتاب کار ایمونو توربو
3 جلسه  آنلاین / تاریخ های 19 و 26 فروردین 2 اردیبهشت
ایمنی شناسی استاد زارع زاده پنجشنبه 8 الی 12
چهارشنبه 12:30 الی 16
PDF 4 جلسه آنلاین / تاریخ های 19 و 26 فروردین 2 اردیبهشت — چهارشنبه 1 اردیبهشت
سلولی و مولکولی کلیه ترم تابستان خانم دکتر اقدم دوشنبه 16 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  16 و 23 و 30 فروردین
سلولی و مولکولی جمعه ترم پاییز خانم دکتر اقدم دوشنبه 12 الی 16 PDF 3 جلسه  آنلاین /  تاریخ های  16 و 23 و 30 فروردین
سلولی و مولکولی سه شنبه  ترم پاییز خانم دکتر اقدم سه شنبه 8 الی 12 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
خون شناسی و بانک خون تابستان خانم دکتر نامجو جمعه 16 الی 22 PDF 4 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 و 10 اردیبهشت
خون شناسی و بانک خون پاییز* خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 22 PDF 4 جلسه آنلاین  / تاریخ های  18 و 25 فروردین و 1 و 8 اردیبهشت
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی شنبه 16 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  14 و 21 و 28 فروردین
ویژه داوطلبان خارج از کلاس
شیمی آلی و عمومی تابستان و پاییز دکتر اکبری شنبه 16 الی 21 PDF 4 جلسه  آنلاین / تاریخ های  14 و 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
تغذيه و رژیم درمانی تابستان و پاییز استاد جلالی چهارشنبه 16 الی 20
جمعه 16 الی 20
PDF 6 جلسه آنلاین
چهارشنبه ها : 18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت  —  جمعه ها:  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
فیزیولوژی تابستان و پاییز دکتر عبدی پنجشنبه 8 الی 12
جمعه 8 الی 12
PDF 6 جلسه آنلاین  به همراه 4 ساعت تدریس آفلاین (تدریس آفلاین در پنل کاربر بارگذاری میگردد.)
پنجشنبه ها : 19  و  26  فروردین و 3 اردیبهشت —  جمعه ها : 20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
*داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
باکتری شناسی تابستان  و پاییز دکتر بلوری  جمعه  8 الی 12 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
انگل شناسی پاییز دکتر بهروان چهارشنبه 16 الی 20 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
قارچ شناسی پاییز خانم دکتر فلاح جمعه 16 الی 20
شنبه 8 الی 12
PDF 3 جلسه آنلاین
تاریخ های جمعه ها : 20 فروردین و 3 اردیبهشت —  شنبه : 21 فروردین
ژنتیک پایه و پزشکی دکتر اقدم چهارشنبه 12 الی 16 PDF 3 جلسه آنلاین  / تاریخ های   18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
ژنتيك پایه و پزشکی  پاییز دکتر اكبري جمعه 16 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت
زبان انگلیسی دکتر یعقوبی شنبه 8 الی 12 PDF 3 جلسه  آنلاین / تاریخ های  14 و 21 و 28 فروردین
ویژه داوطلبان خارج از کلاس
زبان انگلیسی کلیه ترم پاییز استاد خدادادی جمعه 12 الی 16
شنبه 12 الی 16
PDF 6جلسه آنلاین
جمعه ها :20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت — شنبه ها:21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
*داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
زبان انگلیسی تابستان استاد خدادادی پنجشنبه 12 الی 20 PDF 3 جلسه آنلاین / تاریخ های  19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
زبان انگلیسی پاییز پنجشنبه استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی 16
دوشنبه 8:30 الی 12
PDF 4 جلسه  آنلاین
پنجشنبه  19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت  —  دوشنبه 23 فروردین
** داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
زبان انگلیسی کلیه ترم تابستان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه آنلاین
21 اسفند و 19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
**  فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399
زبان انگلیسی پاییز جمعه استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
سه شنبه 12:30 الی 16
PDF 4 جلسه آنلاین
20 و 27 فروردین و 3 اردیبهشت  —  سه شنبه 24 فروردین
** فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399
** داوطلبان میبایست هر دو کد کلاس اعلام شده را شرکت نمایند
بیوشیمی پاییز دکتر رضویان مشاهده
ویدئو بصورت آفلاین
با رفع اشکال آنلاین
000/70 3 جلسه
شش (6) ساعت رفع اشکال آنلاین برگزار خواهد که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام میگردد.
محتوی کلاس نکته و تست  بصورت آفلاین در پنل کاربری داوطلبان ترم پاییز  قرار داده خواهد شد.
سلولی و مولکولی پاییز دکتر اکبری متعاقبا اعلام میشود PDF تاریخ نکته و تست سلولی و مولکولی اعلام میشود
فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی
تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی استاد صفدریان مشاهده
ویدئو بصورت آفلاین
با رفع اشکال آنلاین
6 ساعت  ویدئو تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی
محتوی کلاس نکته و تست  بصورت آفلاین در تاریخ شنبه 16 اسفند 99 در پنل کاربری داوطلبان ترم پاییز  قرار داده خواهد شد.
2 ساعت رفع اشکال آنلاین روز دوشنبه 30 فروردین ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.

 

* کلاس های نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی  1400- 1399 رایگان میباشد. به استثنای دروس زیر که ویژه داوطلبان خارج از کلاس میباشند . داوطلب کلاسی چنانچه قصد حضور در کلاس های نکته و تست زیر را داشته باشند میبایست در کلاس نکته و تست مذکور ثبت نام نماید ( مطالب نکته و تست دروس زیر در طول ترم تحصیلی توسط مدرس برای داوطلبان ثبت نام کلاسی تدریس شده است):
1-نکته و تست ویروس شناسی دکتر یزدانی
2- نکته و تست زبان انگلیسی دکتر یعقوبی
**جزوه کلاس های نکته و تست بصورت فایل PDF در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. به استثنای جزوه نکته و تست بیوشیمی دکتر رضویان به مبلغ 000/70 تومان که بصورت جزوه کپی شده در اختیار داوطلبان قرار گرفته خواهد شد.
**کدهای کلاس های زیر فقط ویژه داوطلبان کلاسی ترم تحصیلی 1400- 1399 میباشد و داوطلبان خارج از کلاس نمیتوانند در این کدها ثبت نام نمایند:
1-زبان انگلیسی کلیه ترم های تابستان و پاییز استاد حیدرنیا
2-نکته و تست بیوشیمی (ترم پاییز) دکتر رضویان
3-نکته و تست سلولی و مولکولی (ترم پاییز ) دکتر اکبری
** محتوی کلاس بیوشیمی فقط ترم پاییز دکتر رضویان به دلیل ادامه ی تدریس کلاس ترم پاییز، بصورت آفلاین در پنل کاربری داوطلبان قرار داده خواهد شد و بعد از اتمام تدریس، 6 ساعت رفع اشکال آنلاین برای داوطلبان کلاسی برگزار خواهد شد . تاریخ رفع اشکال کلاسی متعاقبا اعلام میگردد. (این کد فقط ویژه داوطلبان کلاسی ثبت نامی ترم تحصیلی  1400-1399 میباشد).
** محتوی کلاس تکنیک و سرولوژی ایمنی شناسی استاد صفدریان در تاریخ شنبه 16 اسفند 99 در پنل کاربری داوطلبان بارگذاری خواهد شد و تا تاریخ 31 اردیبهشت در پنل کاربری داوطلبان قرار خواهد گرفت. (این کلاس برای داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی 1400-1399 کلاس ایمنی استاد صفدریان رایگان میباشد)
***کلیه ویدئوهای بازپخش کلاس های نکته و تست از جلسه اول تا انتهای کلاس تا تاریخ 31 اردیبهشت در پنل کاربری داوطلبان قرار خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید :
54225800 – 071
09177911662

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.