جدول زمانبندی شروع کلاس های (آنلاین) ترم پاییز 1400-1399

 آغاز دوره:آبان ماه-شعبه جهرم دروس  نام استاد زمان خون شناسی و بانک خون   خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی …