مشاهده سه جلسه‌ی اول کلاس‌های وب‌کنفرانس برای تمام دروس

سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است
جهت مشاهده، روی جلسه‌ی مورد نظر کلیک نمایید.
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد لینک مشاهده ی جلسه اول
لینک مشاهده ی جلسه دوم
لینک مشاهده ی جلسه سوم
درس ایمنی شناسی با تدریس استاد نصر لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

لینک مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
لینک مشاهده ی جلسه دوم (پارت سوم)

لینک مشاهده ی جلسه سوم (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه سوم (پارت دوم)
لینک مشاهده ی جلسه سوم (پارت سوم)

درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم لینک مشاهده ی جلسه اول
لینک مشاهده ی جلسه دوم
لینک مشاهده ی جلسه سوم
درس ایمنی شناسی استاد صفدریان لینک مشاهده ی جلسه اول
لینک مشاهده ی جلسه دوم
درس هماتولوژی خانم دکتر نامجو لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

لینک مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)

درس فیزیولوژی آقای دکتر عبدی لینک مشاهده ی جلسه اول
لینک مشاهده ی جلسه دوم
درس بیوشیمی آقای دکتر رضویان لینک مشاهده ی جلسه اول
لینک مشاهده ی جلسه دوم
لینک مشاهده ی جلسه سوم
لینک مشاهده ی جلسه چهارم
درس تغذیه استاد جلالی لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
لینک مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

لینک مشاهده ی جلسه دوم

درس باکتری شناسی آقای دکتر بلوری لینک مشاهده ی جلسه اول

 

54225800-09177911662

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.