مشاهده سه جلسه‌ی اول کلاس‌های وب‌کنفرانس برای تمام دروس

سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است جهت مشاهده، روی جلسه‌ی مورد نظر کلیک …