اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ۹۹ وزارت بهداشت

اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ۹۹ وزارت بهداشت زمان ارائه کارت ورود به جلسه آزمون از …

آخرین فرصت جمع‌بندی و مرور در قالب DVD همراه با رفع اشکال آنلاین

با توجه به شیوع ویروس کرونا و طرح فاصله گذاری اجتماعی، خدمتی دیگر با عنوان کلاس های غیر حضوری در …