همایش های ماهانه مسیر موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری با حضور رتبه های برتر

نمایندگی ایذه هر ماهه جلسه ی رایگان مشاوره تحصیلی با حضور مشاورین مجرب و همچنین نفرات برتر کنکور سالهای گذشته …