مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش برای متقاضیان ارشد

🔴مهلت مجدد ثبت نام متقاضیان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ از فردا آغاز …