تکنولوژی گردش خون

کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) MASTER OF PERFUSION معرفی رشته: رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) از رشته های جدید …

شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی Master of Medicinal Chemistry معرفی رشته: رشته شیمی ‌دارویی ، گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ …

پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس Master of Emergency Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی MASTER OF CONSULTATION ON MIDWIFERY معرفی رشته: رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد …

روان پرستاری

کارشناسی ارشد روان پرستاری Master of Psychiatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری نظامی

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی Master of Military Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) Master of NeonataI Intensive Care Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از …