شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی Master of Medicinal Chemistry معرفی رشته: رشته شیمی ‌دارویی ، گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ …