کارگاه تندخوانی(دوره چهارم)

📚 کد جدید کارگاه تندخوانی(دوره چهارم) 🍁🍁🍁 ثبت نام کلاس های(آنلاین)آغاز شد!!! 💎 تندتر بخون،بیشتر بخون… ✅ کارگاه تندخوانی( آنلاین)ویژه …

دوره کلاس های نکته و تست آنلاین: ایمنی شناسی-استاد نصری

💎 دوره کلاس های نکته و تست آنلاین(وب پلاس) ✅ درس ايمنی شناسی ✅ مدرس: استاد فرزاد نصری ✅ پنجشنبه …

بیوشیمی تخصصی-دکتر محمدنژاد

💠💠💠ثبت نام کلاس های #دکتری(آنلاین) آغاز شد!!! ✅ درس بیوشیمی تخصصی دکتری(آنلاین)ویژه داوطلبان کل کشور ✅ مدرس: آقای دکتر محمدنژاد …