تکنولوژی گردش خون

کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) MASTER OF PERFUSION معرفی رشته: رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) از رشته های جدید …

سم شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology معرفی رشته: سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت …