نکات مهم شبیه سازی کنکور در دوران جمع بندی (قسمت دوم)

💎💎نکات مهم شبیه سازی کنکور در دوران جمع بندی (قسمت دوم)💎💎 ✅ترتیب پاسخگویی به سؤالات را به یاد داشته باشید. …

نکات مهم دوران جمع بندی کنکور (قسمت اول)

♻️♻️نکات مهم دوران جمع بندی کنکور♻️♻️ ❇️❇️ در این دوران باید به 2 نکته مهم پرداخته شود. در ابتدا مرور …