ثبت نام در آزمون های آزمایشی 12 مرحله و 9 مرحله ای

✅داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون های آزمایشی 12 مرحله و 9 مرحله ای نشده اید. 📈شرکت در …

از ثبت نام آزمون های ۱۲ مرحله ای و ۹ مرحله جا موندی؟

😔 از ثبت نام آزمون های ۱۲ مرحله ای و ۹ مرحله جا موندی؟ 😉 به جاش میتونی از آزمون …