علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه Master of Anatomical Health Nutrition

معرفی رشته:
رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه شاخه‌ای از علوم پزشکی و آمیخته‌ای از علوم زیستی، بهداشتی و تغذیه است که بر پایه علم تغذیه و باتوجه به عوامل فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام بر می‌دارد.
یکی از شرایط حفظ و ارتقاء سلامت فرد و جامعه دریافت غذای سالم و کافی است. غذا نه تنها باید نیازهای فیزیولوژیک را برآورده سازد، بلکه باید با شرایط و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز هماهنگی داشته باشد. مسئولیت اساسی دانش آموخته علوم بهداشتی در تغذیه این است که با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه و با حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در جهت تأمین و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد. برای دستیابی به این هدف باید افرادی تربیت شوند که مهارتهای تخصصی و اقتصادی منطبق با فلسفه بالا را جهت ارائه در سطح جهان دارا باشند. از این رو، متخصصان علوم بهداشتی در تغذیه باید مهارتهایی کسب کنند تا بتوانند بعنوان عضوی از تیم بهداشتی در حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی جامعه فعالیت کنند. دانش آموختگان این رشته باید علاوه بر این به مبانی الهی و دینی و ارزشهای حاکم بر جامعه توجه نمایند.
هدف و رسالت رشته:
متخصصان علوم بهداشتی در تغذیه باید مهارتهایی کسب کنند تا بتوانند بعنوان عضوی از تیم بهداشتی در حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی جامعه فعالیت کنند. دانش آموختگان این رشته باید علاوه بر این به مبانی الهی و دینی و ارزشهای حاکم بر جامعه توجه نمایند.
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای مشارکت در توسعه سلامتی از طریق انجام تحقیقات و ارائه آموزش‌های پیشرفته کوتاه مدت و مشاوره و خدمات تخصصی در امر سلامت عمومی.
زمینه های فعالیت در بازار کار
در زمینه پژوهشی :
– بررسی و شناخت مسائل و مشکلات تغذیه‌ای جامعه
– تعیین اولویت های پژوهشی
– تدوین پروپوزال‌های پژوهشی
– انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح جامعه
– مدیریت اجرای پژوهش (مدیریت اجرائی، عملیات میدانی و عملیات آزمایشگاهی)
– ارائه گزارش یافته‌ها و ارائه راه حل
در زمینه آموزشی :
– ارائه آموزش های لازم در زمینه تغذیه به جامعه
– ارائه آموزش های لازم در زمینه تغذیه به حرفه‌های وابسته
در زمینه خدماتی:
– عرضه مراقبت‌های تغذیه‌ای در شبکه‌های بهداشتی درمانی
– عرضه مراقبت‌های تغذیه‌ای و تنظیم برنامه‌های غذایی برای مراکز گروهی از قبیل خانه‌های سالمندان، مهدهای کودک، پادگان‌ها و…
نقش مدیریتی:
– توانایی اداره و ارزشیابی برنامه‌های مداخله‌ای تغذیه در جامعه
– توانائی اداره و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی تغذیه در جامعه
در زمینه مشاوره ای:
– ارائه خدمات مشاوره‌ای مطابق با شناخت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تغذیه‌ای جامعه
– پیگیری نتایج اقدامات مشاوره‌ای
– ارائه خدمات مشاوره‌ای به مؤسسات و سازمانهای اجرایی – خدماتی (وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و…)
معرفی دروس امتحانی:
تغذیه ضریب 4
بیوشیمی ضریب 2
فیزیولوژی ضریب 2
زبان ضریب 2
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم تغذیه، رژیم شناسی، صنایع غذایی، بهداشت عمومی، مامایی، پرستاری، داروسازی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایشها)، زیست شناسی (جانوری، سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، گیاهی)، مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی، دامپروری)، مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (آبزیان)، مهندسی منابع طبیعی، بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، مهندسی تولیدات دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، کارشناسی علوم پزشکی (این رشته خارج از ایران وجود دارد)، دکترای حرفه ای دامپزشکی زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی
آینده تحصیلی:
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
وزارت بهداشت: دکترای رشته های سالمند شناسی، سیاست های غذا و تغذیه، علوم تغذیه، نانو فناوری پزشکی، نانوتکنولوژی دارویی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.